Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Kultúra - Vajdaság képes leírás - Vajdaság.tlap.hu
részletek »

Kultúra - Vajdaság - Vajdaság.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: vajdasag.tlap.hu » Kultúra - Vajdaság
Keresés
Találatok száma - 15 db
Árgyélus együttes

Árgyélus együttes

Az Árgyélus együttes 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy Délvidéken is ápolja és továbbadja testvéreink, a csángók csodálatos népzenéjét. Moldvai és gyimesi zenét játszunk. Úgy gondoljuk, hogy nagyobb hangsúlyt kellene ezekre a tájegységekre fektetni, mivel itt nálunk, Délvidéken, csak mi csalogatjuk elő e gyönyörű és különleges hangzásvilágot! Megalakulásunk óta részt veszünk versenyeken, rendezvényeken, táborokban. Örömmel tartunk táncházakat vagy kísérünk táncegyütteseket. Ifjú koráról az együttes elmondhatja, hogy többszörös győztese a Szólj, síp, szólj népzenei vetélkedőnek. A 18.,19.és 20. SZ.S.SZ.on arany diplomával tüntettek ki bennünket. A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén szintén többször első helyezést értünk el...

Bácsország

Bácsország

A Bácsország Vajdaság (Szerbia) egyetlen magyar nyelvű honismereti szemléje. A lap azoknak a vajdasági, anyaországi, Kárpát-medencei szakembereknek és amatőr kutatóknak ad teret, akik ennek a régiónak a történelmét, művészetét, társadalom és természetrajzát kutatják. Olvasótábora szakemberekből és a múlt iránt érdeklődő olvasokból áll.

Dombos fest

Dombos fest

A Dombos Fest vagyis a Dombos Fesztivál minden évben megrendezett fesztivál. Idén ünnepelte 10-ik évfordulóját. A fesztiválnak a célja a hyagományok megőrzése és továbbadása az ifjabb generációknak.

Gyöngyösbokréta - Durindó

Gyöngyösbokréta - Durindó

Csak a mi vidékünkön ismert tájszó: durindónak nevezték (elsősorban a Tisza mentén) a zenés-táncos házi összejöveteleket. Moholi adatközlők szerint a házigazda gondoskodott zenéről (tamburások vagy citerások szolgáltatták a zenét), a legények italt, a lányok pampuskát (fánkot) vagy pogácsát vittek magukkal. Más vidékeinken cécóknak, házibálaknak nevezték a hasonló összejöveteleket. A hagyomány felelevenítésében, a Durindó-mozgalom megszervezésében Király Ernőé a legfőbb érdem. Bogár László volt viszont az első Durindó házigazdája és fő szervezője. Az ő kezdeményezésére szervezték meg Pacséron 1977-ben az első Durindót. A Magyar Szó műsorfüzete, a RTV újság 1977 április 9-i száma ezt írja: 'A pacséri Művelődési Egyesület citerazenekarának dícséretes és megszívlelendő kezdeményezésére, az Újvidéki Rádió magyar népzenei osztályának támogatásával, 1977. március 5-én Durindó címmel került sor a Vajdasági citerások első találkozójára... Tizennégy szólóciterás, nyolc citerazenekar és három népi énekes lépett fel a szóban forgó találkozón...' 1979-ben így új tartalommal, a Durindóval bővül a rendezvény.

Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör

Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör

Az egyesület elsődleges célkitűzése a város magyar ajkú polgárai számára a kulturális élet megszervezése, valamint a hagyományápolás, értékeink megőrzése, a tehetségek felkutatása, képzése és nevelése, valamint a fiatalok tömörítése. Ezen felül egyesületünkben számos rendezvény van egész év folyamán. Megünnepeljük a jeles napokat, az évfordulókat, könyvbemutatókat és kézműves foglalkozásokat tartunk, vetélkedőket és táncházakat szervezünk, valamint kiállításokat rendezünk. Honlapunkon tájékozódhat az egyesületünkben tevékenykedő csoportok munkájáról, valamint programjainkról is, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Szabadkai népkör

Szabadkai népkör

A szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ a Délvidék legidősebb folyamatosan működő kulturális szervezete: 1871. október 15-én alakult szabadelvű olvasókörként, belügyminiszteri bejegyzése 1872. január 20-án történt meg. Alapszabályának legfontosabb eleme: A kör tagja lehet minden tiszta erkölcsű és fedhetetlen jellemű egyén vallás- nemzetiség- és rangkülönbség nélkül. A mindenkori politikai helyzettől függően fennállása alatt sikerek és hullámvölgyek váltották egymást - nevezték már a délvidéki magyar kultúra világítótornyának, és megismerhette a betiltás keserű ízét is -, de minden hullámvölgyből sikerült kiemelkednie Az önkormányzat és anyaországi támogatók révén sikerült felújítani a Népkör épületét, amelyet 1995 decemberében Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke avatott, és dr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök szentelt fel.

Szabadkai Színház

Szabadkai Színház

Az oldalon a szabadkai népszínház hivatalos weboldala érhető el. Az oldal tartalmazza a szabadkai népszínházi élet résztvevőit, előadásait, valamint a színházban zajló előadásokat. Az idelátogató az oldalon informálódhat a színház előadásaival kapcsolatosan is.

Tanyaszínház

Tanyaszínház

A Tanyaszínház, vagyis másnéven vándorszínház Vajdaság egyetlen olyan színháza, mely minden nap másik városban adja elő színdarabját. Minden évben megrendezendő színház más helyszínen ugyanabban az időpontban jelentkezik. A színház tagjai állandóak.

Temerini tájház

Temerini tájház

A magyarországi tájházakhoz hasonlóan 2003-ban átadták Temerin tájházát. A tájház őrzi és bemutatja a régi idők kultúráját, népviseletét, a régi életkörülményeket. A tájház a látogatókat kisebb összejövetelek erejéig is várja.

Hirdetés
The End együttes Temerin

The End együttes Temerin

A Temerini csapat 1993 óta van a vajdasági zeneiparban. A csapatot a kezdetektől ugyanazok az emberek erősítik, akik az indulásnál is alapító tagok voltak. Kezdetben rockzenét játszottak, majd a csapat bővülése után kezdtek el mulatós nótákat játszani. A zenekar a becsei Orion táncsoport zenekarává vált, így erősítve egymást, majd a tánccsoport megszűnése után saját utukra tértek, sikert sikerre halmoztak. Egyik legsikeresebb zenekarrá váltak. Jelenleg több lemezük is megjelent, a zenészek fellépésein kaphatóak.

Thurzó Lajos Közművelődési Központ Zenta

Thurzó Lajos Közművelődési Központ Zenta

A Thurzó Lajos Közművelődési Központ célja, hogy az itt folyó tudományos kutatómunkán és kiadói tevékenységen kívül a helyben lakók művelődéssel, kultúrával, társas együttléttel kapcsolatos óhaja és öntevékenysége találkozzon az intézmény feltételrendszerével, valamint azzal az igénnyel, hogy épületei a helyben lakók, az önként szerveződött csoportok aktív és alkotó tevékenységének olyan színhelye legyen, amely egy egész régió oktatási és művelődési életét is mozgásba hozhatja, fellendítheti. A mindenütt jelen levő multikulturalizmus viszonyai között az intézmény olyan nyitott közművelődési élet kialakításán fáradozik, amelynek ismérve a külső hatásokra fogékony, azokat folyamatosan feldolgozni és integrálni képes kultúra, mely önazonosságát nem változatlanságában őrzi, hanem tudatos megújulásában és szintézisében munkálja ki.

Topolyai Népkönyvtár

Topolyai Népkönyvtár

A topolyai Népkönyvtár elődjeként számontartott olvasókör 1945-ben alakult néhány lelkes pedagógus kezdeményezése nyomán. Az akkori gyűjtemény 380 kötetből állt, s az olvasók vasárnap és ünnepnapokon kölcsönözhettek. A Népkönyvtár 1990-ben költözött jelenlegi helyére, a városközpontban álló egykori rabbinátus épületébe. Hat fiókkönyvtárat üzemeltetünk Bajsán, Bácskossuthfalván, Pacséron, Gunarason, Zentagunarason és Pannónián. Intézményünk könyvállománya valamivel több, mint 130 ezer kötetből áll, ebből mintegy 82 360 kötet van Topolyán, a többi pedig a fiókkönyvtárak állományát képezi. 2005 óta számítógépes adatfeldolgozást végzünk. Tagjaink részére díjmentes internet hozzáférést biztosítunk, hét számítógép áll rendelkezésükre.

Újvidéki Színház

Újvidéki Színház

Színházunk első előadását 1974-ben láthatta a nagyközönség: Örkény István Macskajáték című drámáját. Állandó játszóhelyére 1985-ben költözött az akkori társulat, az egykori Ben Akiba Kamaraszínház épületébe. Jelenleg is itt működik a színház, a Jovan Subotic utca 3-5. szám alatt. Az Újvidéki Színház épülete A színház mindenkori vezetősége arra törekedett, hogy a legkiválóbb rendezők, vendégművészek meghívásával színesítse, gazdagítsa a színház repertoárját. Akik már dolgoztak ezzel a társulattal, szívesen járnak vissza, hiszen az itt működő csapatszellem és a kitartó munka színvonala a különböző itthoni és magyarországi fesztiválokon elért sikerekkel is bizonyítható. A megfelelő alkotók kiválasztása mellett ugyanilyen fontos szempont a repertoár összeállítása. Színházunk évente átlagosan 5 bemutatóval lép közönsége elé és ugyanennyit tartunk repertoáron az előző évad előadásaiból is. Nézőtér A művészi arculat kialakításában lényeges szempont, hogy a színházlátogató közönség valamennyi korosztályának igényes kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk. Ezért évi rendszerességgel viszünk színpadra sokszereplős zenés produkciókat, de a nagy klasszikusoknak is meghatározó szerep jut a repertoárban. Emellett fontos célkitűzésnek tartjuk a Vajdaságban élő és alkotó írók ösztönzését és drámáik műsorra tűzését. Színházunkban jelenleg két terem áll a rendezők rendelkezésére.

Vajdasági Magyar Folklór

Vajdasági Magyar Folklór

Vajdasági Magyar Folklórközpont a nevünk első összetevője, hisz a szervezet elsősorban a Vajdaságban élő népzenével, néptánccal és egyáltalán népművészettel - néprajzzal foglalkozó embereket tömöríti egy intézménybe azzal a céllal, amit alapszabályzatunk első részében meghatároztunk.

Vajdasági magyar művelődési intézet

Vajdasági magyar művelődési intézet

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság Autonóm Tartomány alapításában működő, zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek mint állami intézménynek a létrehozása (2005) azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelezte, amelyek immár a vajdasági magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazták, s új értéket jelentettek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek az volt a célja, hogy a vajdasági magyar nemzeti közösséget már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű kulturális szerveződésekkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol önálló kisebbségi intézmények nem hozhatók létre (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem stb.), az intézet felvállalja az ott folyó munkának az irányítását, segítését, mégpedig az egész régióra kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel.

Tuti menü